E12 Atlantica BA3NET

Prosjektet styrker den øst-vestlige korridoren TEN-T E12 gjennom å utvikle kunnskap, metoder og analyseverktøy for felles grenseregional strategisk planlegging innen transportfeltet. Hensikten med prosjektet er å redusere tekniske og organisatoriske barrierer, utvikle regionens innovasjons- og konkurransekraft samt legge til rette for bærekraftig regional vekst. De overordnede utviklingsmålene nås blant annet ved å legge til rette for bedre kommunikasjon og mobilitet mellom øst og vest i regionen.

Norsk prosjekteier

Nord universitet

Prosjektperiode

01.12.2016 - 31.05.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 172 881 €

Total: 1 421 826 €

Andre partnere

Vasa universitet