Drifting Apart (forprosjekt)

Formålet for forprosjektet er å identifisere satsingsområder for et kommende hovedprosjekt, identifisere relevante partnere i regionen dekket av Nordlig Periferi og i Canada og å peke på muligheter til å ta vare på, utvikle og promotere geologiske forhold og felles geologiske arv.

Norsk prosjekteier

Magma Geopark AS

Prosjektperiode

01.07.2013 - 31.03.2014

Budsjett

Total: 38 563 €