Developing Regional Woodland Parks

Få interessenter og manglende engasjement i forvaltningen av lokal natur- og kulturarv har hatt en negativ virkning på den offentlige bevisstheten om de økonomiske og samfunnsmessige verdier av slike ressurser. Dette har også redusert lokale økonomier i perifere områder.

Manglende bevissthet har også ført til liten bruk av disse resursene, og derigjennom utilstrekkelig oppbygging av infrastruktur for lokal rekreasjon og reiselivsnæringen. Mange rurale områder har i dag likevel mange besøkende, som skal oppsøke de største attraksjonene – gjerne i andre områder. De rurale områdene har ofte potensiale til å tiltrekke seg og holde på de besøkende, dersom markedsføringen var koordinert og det eksisterte tilstrekkelig infrastruktur.

Dette prosjektet vil utvikle attraktive, regionale skogsområder gjennom å reetablere interessenter, involvere og skape engasjement hos forvaltningen og mer generelt styrke forståelsen for områdenes naturmessige- og kulturelle arv. Gjennom å forbedre lokal infrastruktur for rekreasjon skal det skapes grunnlag for en bærekraftig og konkurransedyktig lokal opplevelsesnæring med små og mellomstore bedrifter.

Norsk prosjekteier

Allskog BA

Prosjektperiode

22.10.2007 - 06.03.2008

Budsjett

Total: 30 000 €

Andre partnere

Forestry Commission Scotland
Swedish Forest Agency