Detaljhandel i distriktene

Forprosjektet skal kartlegge og analysere de viktigste faktorene for drift av bærekraftige og konkurransedyktige detaljhandelvirksomhet i rurale områder.

Forprosjektet resulterte i hovedprosjektet Retail in Rural Regions.

Norsk prosjekteier

Merkur-programmet

Prosjektperiode

08.02.2008 - 31.05.2008

Budsjett

Total: 30 000 €

Andre partnere

Center for Local and Regional Development, Færøyene
Kemi-Tornio University of Applied Science, Finland