Dear Food

Forprosjektet søker å sikre en bærekraftig utvikling gjennom håndverk og næringsmiddelproduksjon basert på råstoff fra typiske naturressurser av Norlig Periferi-området, hovedsakelig bær, urter, sopp og melk. Prosjektet fokuserer på utvikling av potensialet i produkter laget av lokale ingredienser av høy kvalitet.

Et hovedprosjekt vil fokusere på foredlingsprosesser for mat og delvis på å heve kunnskaps- og kompetansenivået, øke volum og utvide produktutvalget. Forprosjektet skal bidra til å utvikle et stabilt transnasjonalt nettverk av matprodusenter.

 

Norsk prosjekteier

Skånland kommune

Prosjektperiode

15.08.2008 - 15.02.2009

Budsjett

Total: 30 000 €

Andre partnere

Övertorneå kommune