CYB – Connecting Young Barents

Ved hjelp av ulike aktiviteter har prosjektet som mål å lage kommunikasjonskanaler blant kreative unge mennesker og blant unge arbeidstakere for å stimulere til identitet blant folk som er interessert i ungdom og subkulturer og selvrealisering i Barentsregionen.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Alta

Budsjett

Norsk bidrag: 1400000 Kjell

Total: 146795 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.cybbarents.blogspot.fi/