CORA

CORA – (COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services)

I CORA – prosjektet pågår et samarbeid mellom kommuner og regioner i flere europeiske land for å undersøke mulighetene for grenseoverskridende bredbånd over en landegrense – og et arbeid for å øke den digitale kompetansen i befolkningen.

Partnere fra Hedmark er Hedmark fylkeskommune, Grue kommune, Eidskog kommune og Kongsvinger kommune. En sentral del for Hedmark blir gjennomføring av en pilot som skal undersøke mulighetene for å utnytte at det bygges ut bredbånd og stamnett på svensk side frem til den norske grensen.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Prosjektperiode

30.09.2017 - 31.08.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 382 886 €

Total: 3 845 736 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.northsearegion.eu/cora/

Andre partnere

atene KOM GmbH

Aalborg University

Eidskog kommune

Groningen Internet Exchange Foundation

Grue kommune

Kongsvinger kommune

Middelfart kommune

Norddjurs kommune

Gemeente Oldambt

Torsby kommune

University of Groningen

University of Lincoln

Länsstyrelsen i Värmland

Vejle kommune