CoASal

Prosjektet skal bidra til å undersøke og dokumentere effektene av nye reguleringer for den arktiske villaksen, samt undersøke potensielle trusler som dagens laksepopulasjon står overfor som for eksempel klimaendringer, en voksende oppdrettsnæring og et nytt sykdomsbilde. Prosjektet øker bevisstheten og kunnskapen om den unike felles ressursen som Atlanterhavslaksen utgjør og knytter kontakt mellom lokale fiskere og forvaltning, samt intensiverer det vitenskapelige samarbeidet mellom Norge, Sverige, Finland og Russland.

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Finnmark

Prosjektperiode

01.09.2021 - 31.12.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 135 925 Eur

Total: 1 146 619 €