Chinavia II

Chinavia II vil gøre Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen Kina-klar. En målsetting som skal sikre regionen en sterk markedsposisjon i forhold til det kinesiske markedet og skake mer interesse for å reise til Øresundsregionen.

Norsk prosjekteier

Visit Sørlandet

Prosjektperiode

01.03.2013 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1356571 Kjell

Total: 2 189 896 €

Andre partnere

Vestsvenska Turistrådet
Göteborg&Co
Malmö Turism