CEREAL (forprosjekt)

Forprosjektet vil etablere det nødvendige nettverket som kan danne basisen for et vellykket hovedprosjekt.

Hovedprosjektet vil fokusere på utviklingen av kornprodukter brukt i mat og drikke, fra nordlige kornsorter.

Norsk prosjekteier

Bioforsk, Tromsø

Prosjektperiode

01.07.2013 - 31.03.2014

Andre partnere

Agricultural University of Iceland, Iceland
Agronomy Institute, UHI Orkney College, Scotland
The Agricultural Centre, Faroe Islands

Newfoundland and Labrador Forestry and Agrifoods, Canada