CEEPRA

Prosjektet skal etablere nettverk for å styrke det grensekryssende samarbeidet mellom myndigheter og forskningsmiljøer og interessenter i atomsikkerhet og beredskap. Utvikling av felles forståelse innen radioaktivitetsforskning og beredskap ved ulykker, risikivurderinger og oppdatering av modeller innen dette, er sentrale deler av prosjektinnholdet.

Norsk prosjekteier

Statens strålevern

Kontakt

Prosjektperiode

01.03.2011 - 01.03.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1000000 Kjell

Total: 838829 €

Andre partnere

Murmansk Marinbiologiske Institutt
Statens strålevern avd. Troms&Finnmark, Tromsø
Prosjektleder norsk side: Anna Nalbandyan, epost: anna.nalbandyan@nrpa.no