CATE

Prosjektet er etablert som en følge av beslutningen om å etablere forskningsanleggene ESS og MAX IV i Lund. Utbyggingen av disse forskningsanleggene krever avansert teknologi, som ingen bedrifter i regionen per i dag er i stand til å levere.

Prosjektet skal bidra til å etablere et grenseoverskridende forretningssamabreid mellom bedrifter som har kunnskap, tjenester og produkter innenfor den aktuelle høyteknologien og som kan bli leverandører i utbyggingsfasen.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Oslo

Prosjektperiode

01.01.2011 - 30.06.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 965084 Kjell

Total: 1.806.469 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Aarhus Universitet
Roskilde Universitet
Chalmers Tekniska Högskola
Væksthus Midtjylland
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Region Sjælland
Force Technology
DTU/Risö
Sydsvenska Industri och Handelskammaren
Dansk Industri
Oslo Teknopol