Brukerstyrt omsorgsteknologi

Den voksende omsorgssektoren vil i framtiden ha stort behov for innovasjon og nyskapende løsninger. Dette gjelder både for tjenester og teknologi. Dette forprosjektet skal gi økt kunnskap om ulike løsninger som finnes i Sverige, Norge og Danmark innenfor helseteknologi. Man tar sikte på å utvikle et større hovedprosjekt med bakgrunn i de løsninger som allerede finnes og som dokumenteres gjennom forprosjektet.

Norsk prosjekteier

Borg Innovasjon AS

Kontakt

  • Horten, Bjørn

    Borg Innovasjon AS

    + 47 976 02 020

    Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2009 - 31.01.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 107.342 Kjell

Total: 20.000 €