BioM

De skandinaviske landene er svært forskjellige i forhold til erfaringer, kompetanse og hvordan man arbeidet for utvikling av biogass. Prosjektet BioM skal arbeide for knytte sammen regionen strukturelt gjennom å samle den kunnskapen som finnes og de felles dokumenterte miljøeffekter i forhold til biogass-produksjon.

Prosjektet tar mål av seg til å utvikle, opimalisere, demonstrere og implementere økonomiske og miljømessige modeller som skal bidra til utviklingen av en bred og omfattende biogass-produksjon i i Kattegat/Skagerrak-regionen.

Prosjektet omfatter partnere fra Sverige, Norge og Danmark. Bioforsk er norsk prosjekteier.

 

Norsk prosjekteier

Bioforsk

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2010 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 958977 Kjell

Total: 3.293.340 €

Andre partnere

Agroväst AB, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Århus Universitet, Dansk Landbrugsrådgivning, Vestjysk Landboforening, LandboMidØst.