Biegganjunázat

Prosjektet skal tilby en grenseoverskridende reindriftsutdanning i Sápmi.
I dag finnes reindriftsutdanning i fire ulike land: Finland, Sverige, Norge og Russland, og hvert land har sin egen studieplan, studiemetoder og sitt eget språk. Imidlertid deler reindriftsutøvere i alle disse landene både utfordringer, og betingelser når det gjelder klimaendringer, rovdyr, økonomi, tradisjonell kunnskap, bruk av land og anvendelse av ny teknologi. Dette prosjektet bygger på forstudien Oarjehiebma, hvor målet var å utvikle en felles lære- og studieplan for reindriftsutdanning. I dette prosjektet vil man implementere denne planen i praksis.
Gjennom dette prosjektet ønsker man å oppnå:
– en forbedret reindriftsutdanning i alle tre land
– utarbeidelse av felles læremidler
– bedre samhold mellom reindriftsutøvere
– skape en møteplass der felles utfordringer drøftes
– erfaringsutveksling mellom eldre og undgom
– utprøving av teknologiske hjelpemidler
– utarbeidelse av en app for reinmerking

Norsk prosjekteier

Samisk videregående skole og reindriftsskole

Prosjektperiode

01.08.2015 - 31.07.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 1 000 000 Kjell

Total: 835 502 €

Andre partnere

Samernas utbildingssenter i Jokkmokk, Bokenskolan, Sverige