BASCIL

Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services

Små matprodusenter i distriktene har opplevd alvorlige eksterne forstyrrelser bl.a. som følge av pandemi, stigende energipriser og produksjonskostnader, som har sterk innvirkning på motstandskraften i den lokale matsektoren. En av løsningene for små lokale matprodusenter kan være diversifisering av deres forretningsmodell inn mot den bærekraftige kulinariske turistsektoren. Gjennom å integrere småskala matproduksjon med kulinariske reiselivstjenester vil det være mulig å nå kundene direkte og få høyest mulig pris for produktene ved hjelp av den korteste verdikjeden.

Lokale matprodusenter trenger en innovativ praktisk løsning for kulinarisk turisme tjenestedesign som oppfyller de spesifikke behovene og forventningene til de besøkende i en post-pandemisk tid. Mixen av tjenester kan omfatte gårdsturer, matlagingsverksteder, degustations (smaksopplevelser), popup-kafeer, sesongbaserte gårdsrestauranter, matbokser etc.

Små produsenters kapasitet for å oppnå tilstrekkelig synlighet og oppmerksomhet i turistmarkedet er vanligvis svært begrenset. Derfor behøves en løsning for effektiv markedsføring av felles turismeprodukter i form av regionale gastroturer, kulinariske ruter, regionale matpakker som stimulerer kryssalg etc. Distriktsregionene i landene rundt Østersjøen er pr dato ikke veldig kjente som kulinariske turistmål. Aktiv involvering av matprodusenter i kulinarisk turisme er derfor en utmerket mulighet for å gjøre regionene mer synlig og attraktiv for besøkende.

Norsk prosjekteier

HANEN - norsk bransjeorganisasjon for bydgeturisme, gardsmat og innlandsfiske

Kontakt

Prosjektperiode

15.01.2023 - 20.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: ca. 4 mill NOK NOK

Total: 3.39 mill € €

Andre partnere

Estonian Chamber of Agriculture and Commerce, EE
Association of Rural Tourism Mecklenburg-West Pomerania e.V., DE
Association of Klaipeda Region Municipalities, LT
Pomorskie Tourist Board, PL
Lithuanian Centre for Social Sciences, Institute of Economics and Rural Development, LT
Lithuanian Countryside Tourism Association, LT
Foundation «Polish Nature», PL
Latvian country tourism association, LV
NGO «Farmers Parliament», LV
Estonian Rural Tourism Organization, EE
Pomeranian Development Agency, PL
LAB University of Applied Science, FI
Lomalaidun ry, FI