BART

Prosjektet skal bidra til utvikling av programområdets attraktivitet, gjennom å utvikle mekanismer for langsiktig partnerskap mellom det offentlige og forretningslivet innen turisme. Prosjektet sikter mot felles turismeplan mellom landene, som kan legge grunnlaget for fremtidige konkrete samarbeidsplaner.

Norsk prosjekteier

Barentsinstituttet, Kirkenes

Kontakt

  • Espiritu, Aileen

    Barentsinstituttet, Kirkenes

    Send e-post

Prosjektperiode

01.03.2011 - 01.03.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 584000 Kjell

Total: 733975 €

Andre partnere

Statlige Pedagogiske Universitet, Murmansk
Barentsinstituttet, Kirkenes
Aileen Espiritu, epost: aileen.espiritu@barinst.no