Barentsspesialister

Prosjektet utvikler kompetanse- og forskernetverk i Barentsregionen for å styrke nordnorske institusjoners russlandskompetanse, med norsk part Høyskolen i Finnmark, og EU-hovedsøker Lapplands universitet.

 

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Finnmark

Kontakt

  • Møller, Per

Prosjektperiode

25.06.2010 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 1000000 Kjell

Total: 1590000 €