Barents mediasfære

Målet med prosjektet er å skape en fleksibel samarbeidsmekanisme for journalister som arbeider i regionen og å øke den regionale synlighet i media og i andre åpne kilder. Prosjektet skal også forbedre grenseoverskridende kommunikasjon og informasjonsflyt.

Barents Mediasphere vil øke synligheten av regionen, involvere mediehus i regionen, forbedre kompetansen til journalistene i regionen i barentsrelaterte emner, lage nyheter og gjøre materiale om mennesker tilgjengelig og gi praktisk hjelp for journalister.

Norsk prosjekteier

Bartenssekretariatet

Prosjektperiode

25.08.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 800000 Kjell

Total: 83882 €

Andre partnere

– GTRK Murman (Russia)
– Media company Paritet (Russia)