Barents Journal

Prosjektet har som mål å fremme forskningssamarbeid og popularisering av forskningsresultater i Barentsregionen ved å dele aktuelt vitenskapelig nyhetetsstoff gjennom Barents Journal. Samtidig som hensikten er å utvide forståelsen av Barentsregionen i en global, sosial, politisk og økonomisk sammenheng.

Navnet på tidsskriftet er Barents Studies og den første utgaven skal gis ut høsten 2013.

Norsk prosjekteier

Barentsinstituttet, Kirkenes

Prosjektperiode

01.01.2013 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 375000 Kjell

Total: 393733 €

Andre partnere

The Luzin Institute for Economic Studies of the Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences (Russia)