Bærekraftig Sjøkrepsfiske

Prosjektet Bærekraftig Sjøkrepsfiske tar mål av seg til å optimere utnyttelsesgraden av sjøkrepsbestanden i Kattegat/Skagerrak samtidig som det tas hensyn til en økosystembasert forvaltning. En gruppe bestående av danske, norske og svenske forskere, fiskere og representanter fra industrien vil utveksle erfaringer bl.a. om det nasjonale fisket, regler samt biologiske og økologiske faktorer som påvirker fisket.
Utrustning kommer til å testes og utvikles for å øke selektiviteten og minske påvirkningen på havbunnen. Lønnsomheten og de sosio-økonomiske konsekvenserne av ulike forvaltningssystemer vil også evalueres.

Prosjektet skal:

– Skape grunnlag for en langisktig forvaltningsplan for sjøkreps i KASK-området

– Bygge broer mellom nasjonale forskningsinstitutter, fiskeindustrien og de nasjonale myndighetene for å sikre samarbeid om forvaltningen av de felles ressursene i KASK-området

– Øke bruken av erfaringer fra det kommersielle fisket for å utvikle nye selektive fiskeredskap

Norsk prosjekteier

Havforskningsinstituttet

Prosjektperiode

01.06.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1786319 Kjell

Total: 1 677 634 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Aalborg universitet -Institut for planlægning
Danmarks Fiskeriforening
Sveriges Lantbruksuniversitet