Bærekraftig bruk av energibærerne i KASK-regionen

Prosjektets mål er å undersøke hvordan energieffektivisering og integrasjon av fornybar energi kan bidra til økonomisk og miljømessig holdbar utvikling av Kattegat/Skagerrak-regionen.

 

Norsk prosjekteier

Tel-Tek (Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter)

Prosjektperiode

01.01.2013 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 213332 Kjell

Total: 962 058 €

Mer om prosjektet