ArctiChildren InNet (2012-2014)

Helse og trivsel for barn og ungdom i regionen blir utfordret på mange måter. Noen av disse er felles for regionen, og noen er også i tilknytning til regioner med spesielle egenskaper som spredt befolkningen og begrenset tilgjengelighet av tjenester.

Ungdommenes tradisjonelle kilder for helseinformasjon tilfredsstiller ikke lenger deres behov, og internett brukes i økende grad for helserelatert informasjon. Barn og unge er også tidlige brukere av ny teknologi. Dette er grunner til at e-helsetjenester blir sett på som en positiv mulighet for å forbedre helsetjenesten til barn og unge i Kolarctic-regionen.

Prosjektet vil involvere ulike grupper i kartlegging av behov og planlegging av tjenestene. Pilotskoler (skolebarn, foreldre, skole, sosial- og helseeksperter) er involvert for å kartlegge deres holdninger og behov, og ønsker å utvikle helsefremmende tiltak gjennom IKT. Også studenter vil bli integrert i denne prosessen for å tilegne seg ny kunnskap.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Alta

Prosjektperiode

10.03.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 834.000 Kjell

Total: 88009 €