Arctic Dimension

Målet er at det i løpet av prosjektet skal utarbeides en disposisjon for et hovedprosjektforslag om å etablere en modell for en arktisk tenketank-tjeneste, med sikte på å gjennomføring i løpet av NPP-programmet 2014-2020, eller at arktiske temaer tas opp i programmet på en annen måte på grunnlag av felles undersøkelser og felles avtaler.

Norsk prosjekteier

Nordland fylkeskommune

Prosjektperiode

14.09.2012 - 06.06.2013

Budsjett

Total: 45000 €

Andre partnere

Greenland Business, Greenland
The Icelandic Regional Development Institute, Iceland
Region Västerbotten / Film in Västerbotten, Sweden
Highlands & Islands Enterprise, Scotland