APLIC (forprosjekt)

Hovedmålet med forprosjektet og hovedprosjektet vil være å utvikle tilnærminger som kan redusere forurensning og bruk av avfallsvann til å produsere nye produkter, ingredienser og prosesser fra industriellt avfallsvann. En hovedoppgave vil være å beskrive ulike arbeidsoppgaver om hvordan partnerskapet skal utveksle kunnskap og organisere et nettverk som fokuserer på utprøving av muligheter for verdiskaping og løse forurensningsproblemer innenfor fiskeoppdrett i Nord-Europa.

 

Norsk prosjekteier

Bioforsk

Prosjektperiode

01.07.2013 - 30.03.2014

Budsjett

Total: 45 000 €

Andre partnere

Ryan Institute, NUI Galway, Carna, Ireland
Viking Fish Farms Ltd Ardtoe Marine Laboratory, Scotland