Aktualitetstjeneste knyttet til www.russland.no (forprosjekt)

Norsk prosjekteier

Barentsforlag AS

Prosjektperiode

01.03.2010 - 30.06.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 50 000 Kjell

Total: 5276 €