Laster Kalender

« Alle Kalender

Stort norsk ESPON seminar om lokal samfunnsutvikling

september 10 @ 08:00 september 12 @ 17:00

Slipp kreftene fri i små lokalsamfunn

10.-12. september kan du delta på et stort seminar om potensialene til lokalsamfunn i Norge og i hele Europa.

Dronebilde over Sundetbrua i Trysil
Dronebilde over Sundetbrua i Trysil. Foto: Jonas Sjøgren, Destinasjon Trysil

Seminaroversikt

Seminaret «Unleashing the potential of Small Places» inviterer politikere, forvaltning og forskere til å dele sine erfaringer, lære av hverandre og diskutere nye løsninger for å frigjøre potensialet i mindre lokalsamfunn. Det arrangeres i regi av ESPON.

Seminaret vil legge til rette for diskusjoner og refleksjoner gjennom plenum- og parallelle verksteder, hvor deltakerne vil utforske og diskutere følgende temaer i dybden:

  • Kompetanseutvikling og talenttiltrekning
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Livskvalitet i små steder
  • Flernivåstyring og kapasitetsbygging

Deltakerne vil identifisere og diskutere barrierer og muligheter i forhold til hvert tema, dvs. utforske hvilke tilnærminger, politiske eller andre, i rurale områder som har fungert bra, ikke så bra, og hvorfor, med formål om å fremme forslag til fremtidig kontekst- og stedsbasert politikkutvikling.

Resultatene fra verkstedene vil bli oppsummert og publisert.

Det vil bli satt opp buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen til og fra Trysil. Seminaret vil gjennomføres i vakre omgivelser.

Seminaret er også en oppfølging av prosjektet Small Places Matter under Territorial Agenda 2030 | A future for all places.

logoene til ESPON, Innlandet fylkeskommune, Kommunal og distrikstsdepartementet og Trysil kommune

Last ned Program for seminaret

Last ned veileder Small Places Guideline Workshop

Les mer og last ned program og veiledning her.

Påmelding

Du kan melde deg på via denne lenken: Registration

Hotell kan bestilles her: Booking hotel 

Bruk koden: INNFYLK 

Spørsmål om seminaret kan rettes til Innlandet fylkeskommune ved:

Erik Hagen
+47 95 20 52 96
erihag@innlandetfylke.no

Bakgrunn

Europas globale konkurranseevne synker

Den globale konkurranseevnen til Europa har gradvis sunket de siste tiårene. I 1991 utgjorde EU’s BNP over 25% av verdens totale BNP mens dette tallet i 2022 hadde falt til under 17%.

Vanligvis blir større byområder sett på som motorer for de regionale og nasjonale økonomiene, og får derfor mye oppmerksomhet fra kapitalinvestorer, politikere og media. De mindre og mer perifere delene av Europa blir imidlertid ofte sett på som mindre muligheter og får derfor mindre oppmerksomhet.

Likevel, gitt at store deler av den europeiske befolkningen bor i perifere områder, er det viktig å utforske og finne nye måter å tenke på når det gjelder hvordan små steder blir sett og utviklet. Økt fokus på å identifisere og utnytte potensialet i små steder vil sannsynligvis styrke deres konkurranseevne og nasjonale rolle, og vil også være til fordel for Europa som helhet.

Små steder som utfordrer oppfatningen

Det finnes mange eksempler på utvikling i små steder som utfordrer oppfatningen av «steder som ikke betyr noe». For eksempel ble IKEA, Inditex og BioNTech-vaksinen utviklet på små eller mellomstore steder noe som tilfører nyanser til inntrykket av små steder.

Økt evne hos kunnskapsintensive bedrifter i små, perifere områder til å konkurrere på store, fjerne markeder har også blitt fremhevet i nyere forskning. Dette viser en evne til å kompensere for lokale ulemper.

Utviklingen av fjernarbeid utvider også potensialet for folk til å arbeide og bo i mindre steder. Utviklingspotensialene finnes derfor i små steder, selv om de kan variere mellom regioner. Identifisering og utvikling av kontekst- og stedsbaserte løsninger og strategier er derfor nødvendig.

Den europeiske territorielle agendaen 2030

Den europeiske territorielle agendaen 2030 – En fremtid for alle steder legger vekt på betydningen av lokalt strategisk planarbeid og oppfordrer til å styrke den territorielle dimensjonen av sektorpolitikker på alle styringsnivåer. Den søker å fremme en inkluderende og bærekraftig fremtid for alle steder. TA2030 følges konkret opp av pilotprosjekter. Ett av disse, «Small Places Matter», ble ledet av Norge ved Kommunal- og distriktsdepartementet. En nøkkel til framgang for små steder er å koble lokale initiativer med gode planprosesser.