Skandinaviske regioner samarbeider om skogsbasert bioøkonomi

Av Monika Elisabeth Bjerke Svanberg, 16/08/22

The Bioeconomy Regions in Scandinavia” er et toårig prosjekt med støtte fra Interreg Sverige-Norge. Prosjektets målgruppe er små og mellomstore bedrifter som kan være en del av en skogsbasert bioøkonomi. Alt som kan gjøres med olje kan også gjøres med biobaserte materialer. Det er dermed et mål å få folk til å erstatte olje med råvarer fra skogen.

Hovedmålet i The Bioeconomy Regions in Scandinavia (BiS) er å øke den internasjonale konkurranseevnen, markedet og veksten av små og mellomstore bedrifter som produserer biobaserte produkter og tjenester hovedsakelig fra skogsråvarer.

Videre har prosjektet som mål å synliggjøre samarbeid mellom industri og offentlig virksomhet for å øke attraktiviteten til områdene og tiltrekke interesse blant nordiske og internasjonale investorer med fokus på skogsbioøkonomi.

Målet kan nås gjennom å gjøre det enklere å samarbeide på tvers av grensen og sektorer. Visjon i prosjektet er å bygge en internasjonalt ledende posisjon innen skogsbasert bioøkonomi gjennom samarbeid.

Erstatter olje med biobaserte materialer

Alt vi kan gjøre med olje kan vi også gjøre av skogsbaserte råvarer. Og faktisk en hel del mer. I prosjektregionen finnes store produksjons- og teknologibedrifter, fremragende forsknings- og testmiljøer, og lang erfaring og bred kunnskap om produksjonsteknikk og kommersialisering av nye produkter. Alle egenskapene som kreves for å få sukess med å utvikle nye produkter og tjenester.

Mer informasjon finnes på prosjektet nettside: The Bioeconomy Regions in Scandinavia

Et prosjekt som bygger på samarbeid

Region Värmland og Viken Fylkeskommune er prosjekteiere.

Norske samarbeidspartnere er:

Svenske samarbeidspartnere er:

Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Innovatum Science Park, Fyrbodals kommunalförbund, Paper Province, Svinesundskommittén och IUC Dalarna.