Stor interesse for samarbeid i Østersjøregionen

Interessen for Interreg Østersjøprogrammet er stor. I andre søknadsrunde kom det inn hele 88 søknader fra aktører i de 9 landene i Østersjøregionen. Samarbeidet i denne regionen er viktigere enn noen gang sett i lys av krisene Europa står i. 19 norske aktører er med i søknadene. De fleste av disse skal bidra til mer robuste økonomier og brukervennlige offentlige tjenester.

88 søknader konkurrerer om finansiering

Det kom inn 88 søknader i andre utlysning for hovedprosjekter (core projects) i Interreg Østersjøprogrammet. Programmet har tre hovedprioriteringer. Prosjekter som ønsker støtte må bidra til 1) Innovative samfunn, 2) Vann-smarte samfunn eller 3) klimanøytrale samfunn. Størst interesse er det for samarbeid innen innovative samfunn med 34 søknader tett fulgt av klimanøytrale samfunn med 30 søknader. Interreg Østersjøprogrammet har totalt 143 millioner Euro igjen til finansiering av innovative transnasjonale prosjekter med høy kvalitet.

Robuste økonomier og brukervennlige offentlige tjenester

Nitten norske aktører er med i seksten av prosjektsøknadene. Tolv av disse har tidligere ikke deltatt i prosjekter i dette programmet. Flertallet av de norske aktørene er med i prosjekter som har som formål å bidra til mer robuste økonomier og samfunn og mer brukervennlige offentlige tjenester (ni av seksten).

Norske deltakere får støtte på inntil 50 % fra programmet og må bidra med en tilsvarende egenandel. Dette gjør at norske partnere deltar fordi de ser en stor og konkret nytteverdi av sin deltakelse i prosjektene.

Samarbeidet i Østersjøregionen er viktigere enn noen gang i lys av de krisene som Europa nå står i. Det er flott at norske aktører viser aktiv interesse for å delta i utviklingen i regionen sier nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet i Norge, Ann Irene Sæternes i Østlandssamarbeidet.

Ann Irene Sæternes i Østlandssamarbeidet og nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet i Norge

Søknadene skal nå gjennom en evalueringsrunde og så vil overvåkingskomiteen i programmet ta stilling til hvilke prosjekt som vil bli støttet i sitt møte 19. og 20. juni.

Flest søkere innenfor høyere utdanning og forskning

Den største andelen søkerne er institusjoner innenfor høyere utdanning og forskning, etterfulgt av forretningsutviklingsorganisasjoner og lokale og regionale myndigheter.

7 nye prosjekter med norske partnere er i gang

Fra første søkerunde i Interreg Østersjøprogrammet er sju prosjekt med norske partnere allerede i gang med arbeidet. Ett av disse, BREC, har norsk prosjektledelse ved Viken fylkeskommune.

BREC prosjektet fokuserer på utfordringene ved å gå fra en lineær til en sirkulær bioøkonomi, spesielt med tanke på opplæring og det å spre kunnskap om en mer sirkulær landbrukspraksis. Prosjektet kobler regionale myndigheter med forskningsinstitusjoner og landbruksskoler for å bygge bro mellom forskere og praktikere. Foruten prosjektledelse fra Norge har prosjektet partnere fra Sverige, Latvia, Finland og Tyskland.

Les mer om BREC-prosjektet her.

Circular economy concept

Kontakt

Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet

+47 95 83 27 58

annsa@viken.no

Koordinator for Interreg Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)

Olav Mydland

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 97 71 91 00

olav.mydland@kdd.dep.no

Førstekonsulent, Regionalpolitisk avdeling i KMD, Interreg Østersjøprogrammet