Interreg Nordlig Periferi og Arktis åpner 2. utlysning av prosjekter for 2021-2027

Den andre utlysningen av prosjekter er planlagt å åpne 5. oktober og stenge 5. desember 2022. Prosjekter som fører til robuste og attraktive samfunn, økt klimatilpassning og styrking av organisatorisk kapasitet i områdene som dekkes av Nordlig Periferi og Arktis kan få finansiell støtte til gjennomføring.

Gode prosjektideer innenfor tre prioriterte områder

Overvåkingskomiteen (MC) vil i mars 2023 ta stilling til hvilke av prosjektsøknadene som får støtte i områdene som dekkes av programmet Nordlig Periferi og Arktis (NPA). De vil se etter prosjekter innenfor 3 følgende prioriteringer:

PRIORITET 1: Styrke innovasjonsevnen for robuste og attraktive samfunn i NPA

1.1 – Utvikling og forbedring av forsknings- og innovasjonskapasitet og bruk av avansert teknologi

1.2 – Å høste fordelene av digitalisering for innbyggere, bedrifter, forskningsorganisasjoner og offentlige myndigheter og

1.3 – Forbedre bærekraftig vekst og konkurranseevne til SMB og jobbskaping i SMB, inkludert ved produktive investeringer

PRIORITET 2: Styrke kapasiteten for klimatilpassning og ressurstilstrekkelighet i NPA-samfunnene

2.1 – Fremme energieffektivitet og redusere klimagassutslipp

2.2 – Fremme klimatilpassning og forebygging av katastroferisiko, motstandskraft, med hensyn til økosystembaserte tilnærminger og

2.3 – Fremme overgangen til en sirkulær og ressurseffektiv økonomi

PRIORITET 3: Styrke den organisatoriske kapasiteten blant NPA-regionene til å utnytte samarbeidsmuligheter

3.1 – Forbedre institusjonell kapasitet til offentlige myndigheter og interessenter til å gjennomføre makroregionale strategier og havområdestrategier, så vel som andre territorielle strategier

I tillegg til hovedprosjekter i prioritering 1 og 2, søker overvåkingskomiteen å finansiere kapasitetsbyggingsforberedende prosjekter i prioritet 3. Formålet med disse småskalaprosjektene er å bygge opp samarbeidskapasitet og erfaring for representanter for spesifikke underrepresenterte grupper (f.eks. unge mennesker og urbefolkning) i programområdet. Ambisjonen er at partnere blir bedre egnet for engasjement i hovedprosjekter som partnere i fremtiden.

I den andre utlysningen søker overvåkingskomiteen spesielt prosjektsøknader som tar for seg utvikling og overføring av kapasitetsbyggingskonsepter for å engasjere unge mennesker i samarbeidet. Dette skal støtte dem til å gjennomføre strategier og pilotprosjekter som er til nytte for lokalsamfunnene de bor i.

Se mer om hvordan du søker her

Få mer informasjon

En oppdatert programhåndbok, inkludert informasjon om prioriterte 3-prosjekter, vil bli publisert 5. oktober.

En detaljert oversikt over anropskravene finner du i vilkårene, tilgjengelig for nedlasting nederst på denne siden. Vær oppmerksom på at dokumentet må godkjennes av overvåkingskomiteen på møtet den 28. september 2022.

Hvis du er interessert i å søke, anbefaler vi at du tar kontakt med det regionale kontaktpunktet i din region, klikk her for kontaktdetaljer. Alternativt kan du kontakte Christopher Parker ved programsekretariatet, christopher.parker@interreg-npa.eu.

Detaljer om hovedprosjektsøknaden og søknadspakken inkludert veiledningsmateriell vil bli publisert på www.interreg-npa.eu.

Linn-Marie Lillehaug Pedersen

Nordland Fylkeskommune

+47 47 62 96 70

linped1@nfk.no

Regionalt kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis

Lisbeth Nylund

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 97 71 73

Lisbeth.Nylund@kdd.dep.no

Medlem i overvåkingskomiteen for Interreg Nordlig Periferi og Arktis.
Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic CBC