Laster Kalender

« Alle Kalender

  • Dette event har allerede funnet sted.

NPA 2021-2027 – 2. utlysning av prosjekter

5. oktober 2022 @ 11:59 5. desember 2022 @ 11:59

Den andre utlysningen av prosjekter er planlagt å åpne 5. oktober og stenge 5. desember 2022 kl. 11.59 (12.00) CET. Overvåkingskomiteen vil i mars 2023 ta stilling til hvilke av prosjektsøknadene som får støtte.

Overvåkingskomiteen (MC) ser etter prosjekter innenfor følgende prioriteringer:

PRIORITET 1: Styrke innovasjonsevnen for robuste og attraktive NPA-samfunn

1.1 – Utvikling og forbedring av forsknings- og innovasjonskapasitet og bruk av avansert teknologi

1.2 – Å høste fordelene av digitalisering for innbyggere, bedrifter, forskningsorganisasjoner og offentlige myndigheter og

1.3 – Forbedre bærekraftig vekst og konkurranseevne til SMB og jobbskaping i SMB, inkludert ved produktive investeringer

PRIORITET 2: Styrke kapasiteten for klimatilpassning og ressurstilstrekkelighet i NPA-samfunnene

2.1 – Fremme energieffektivitet og redusere klimagassutslipp

2.2 – Fremme klimatilpassning og forebygging av katastroferisiko, motstandskraft, med hensyn til økosystembaserte tilnærminger og

2.3 – Fremme overgangen til en sirkulær og ressurseffektiv økonomi

PRIORITET 3: Styrke den organisatoriske kapasiteten blant NPA-regionene til å utnytte samarbeidsmuligheter

3.1 – Forbedre institusjonell kapasitet til offentlige myndigheter og interessenter til å gjennomføre makroregionale strategier og havområdestrategier, så vel som andre territorielle strategier

I tillegg til hovedprosjekter i prioritering 1 og 2, søker overvåkingskomiteen å finansiere kapasitetsbyggingsforberedende prosjekter i prioritet 3. Formålet med disse småskalaprosjektene er å bygge opp samarbeidskapasitet og erfaring for representanter for spesifikke underrepresenterte grupper (f.eks. unge mennesker og urbefolkning) i programområdet. Ambisjonen er at partnere blir bedre egnet for engasjement i hovedprosjekter som partnere i fremtiden.

I den andre utlysningen søker overvåkingskomiteen spesielt prosjektsøknader som tar for seg utvikling og overføring av kapasitetsbyggingskonsepter for å engasjere unge mennesker i samarbeidet. Dette skal støtte dem til å gjennomføre strategier og pilotprosjekter som er til nytte for lokalsamfunnene de bor i.

Slik søker du

For å støtte prosjektutvikling, arrangerer sekretariatet to nettbaserte «How to Apply»-seminarer. Disse arrangementene er rettet mot organisasjoner som vurderer å søke med programmet og er villige til å lære å utvikle en vellykket prosjektsøknad.

I tillegg vil det være mulig å booke en-til-en nettmøter, kalt «Project clinics» med programadministrasjonen for å diskutere prosjektideer og konkrete spørsmål.

Hold av datoene for mer informasjon om søknader:

Slik søker du – 19. oktober 2022, 13:00 -15:00 CET

Dette arrangementet fokuserer på å utvikle kvalitetsprosjekter.

  • Prosjektklinikker – 20. og 21. oktober 2022, 11:00 – 15:00 CET
  • Disse individuelle møtene tar opp spesifikke prosjektideer og spørsmål.
  • Slik søker du i Jems – 16. november 2022, 13:00 – 15:00 CET
  • Denne begivenheten fokuserer på å sende inn en søknad på Jems, det elektroniske overvåkingssystemet.
  • Mer informasjon og påmelding til arrangementene vil bli tilgjengelig 5. oktober.

Mer informasjon

En oppdatert programhåndbok, inkludert informasjon om prioriterte 3-prosjekter, vil bli publisert 5. oktober.

En detaljert oversikt over anropskravene finner du i vilkårene, tilgjengelig for nedlasting nederst på denne siden. Vær oppmerksom på at dokumentet må godkjennes av overvåkingskomiteen på møtet den 28. september 2022.

Hvis du er interessert i å søke, anbefaler vi at du tar kontakt med det regionale kontaktpunktet i din region, klikk her for kontaktdetaljer. Alternativt kan du kontakte Christopher Parker ved programsekretariatet, christopher.parker@interreg-npa.eu.

Detaljer om hovedprosjektsøknaden og søknadspakken inkludert veiledningsmateriell vil bli publisert på www.interreg-npa.eu.

Linn-Marie Lillehaug Pedersen

Nordland Fylkeskommune

+47 47 62 96 70

linped1@nfk.no

Regionalt kontaktpunkt for Interreg Nordlig Periferi og Arktis

Lisbeth Nylund

Kommunal- og distriktsdepartementet

+47 90 97 71 73

Lisbeth.Nylund@kdd.dep.no

Medlem i overvåkingskomiteen for Interreg Nordlig Periferi og Arktis.
Medlem i overvåkingskomiteen for Kolarctic CBC