Tornio Haparanda – én by, to land

Tornio Haparanda er en by innerst i Bottenvika. Byen, som ligger i både Sverige og Finland, var senteret for oppstartsmøtet for Interreg Aurora – programmet som skal fremme samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av landegrensene i nordområdene. Tornio Haparanda  er i seg selv et stjerneeksempel på grenseoverskridende samarbeid.

I Tornio Haparanda  ser man hvordan samarbeid over grensen fungerer i praksis. Her finner vi en by med to bydeler – en på hver side av landegrensen mellom Sverige og Finland. Grensen er åpen, og samarbeidet strekker seg fra byadministrasjon og handel til fritt skolevalg for elever på begge sider av grensen.

Se sak om lansering av Interreg Aurora her. [faktaboks tittel=»Haparanda Tornio»]

Haparanda Tornio
Bilde: TornioHaparanda

Samarbeid tuftet på utvikling og vekst

Det langvarige og velfungerende samarbeidet mellom de to bydelene er tuftet på sunn fornuft og mulighetene for fordeling av kostnader til utvikling og vekst mellom de to landene som ligger så tett sammen. De får bedre servicetilbud – både i offentlig og privat sektor ved å planlegge og gjennomføre i fellesskap.   

 -Tornio Haparanda samarbeidet er et spørsmål om overlevelse, sier ordfører for Haparanda kommune Sven Tronberg på svensk side av byen. Det gir bedre service og tilbud til innbyggere på begge sider av grensen til en lavere kostnad. Vi er avhengig av å samarbeide for å sikre utvikling og vekst, slår han fast.

-Samarbeidet har en sterk lokalpolitisk støtte. Begge de to kommunene som utgjøre en og samme by har som visjon og strategi at de skal ha et organisert samarbeide. For å få dette til har vi i fellesskap ansatt en person som jobber for å fremme samarbeidet på fulltid, sier ordfører i Tornio kommune Jukka Kujalas på finsk side av byen.

Jukka Kujalas, ordfører Tornio by
Jukka Kujalas, ordfører Tornio by
Sven Tornberg, ordfører Haparanda by
Sven Tornberg, ordfører Haparanda by