1,6 milliarder kroner skal fordeles ut til gode prosjekter i nord

Interreg Aurora ble godkjent av EU-kommisjonen den 31. mai 2022 på direkte linje under overvåkningskomiteens første møte i Haparanda i Sverige. Nå skal totalt 1,6 milliarder kroner (157 millioner euro) fordeles ut på gode prosjekter og formål i de nordlige regionene i Sverige, Finland, Norge og hele Sápmi.

Målet med Aurora er å fremme samarbeid på tvers av landegrensene, og styrke konkurranseevne og bærekraft i nord. Gjennom sosial inkludering, digitalisering og grønn omstilling skal områdene bli mer attraktive både for næringsliv, fastboende og turister. Den siste dagen i mai ble Interreg Aurora godkjent av EU-kommisjonen, som ett av de første programmene i Europa. Aurora er det eneste nye norske programmet i perioden 2021 – 2027.

157 millioner euro (1,6 MNOK) skal fordeles ut til gode prosjekter og formål i Sverige, Finland, Norge og hele Sápmi. Beskjeden om at programmet var godkjent kom under første møtet i overvåkningskomiteen i Haparanda i Sverige. Se sak om Tornio Haparanda her.

Stort program med mulighet for norsk ledelse

Programmet er blant de økonomisk største Interreg-programmet med norsk deltakelse. Det er også størst med tanke på geografisk utbredelse. I kommende periode kan norske deltakere kan være lead partnere og dermed ta større initiativ og ha større eierskap til prosjektene om gjennomføres.

Første utlysning åpner 21. juni

Første utlysning åpner 21. juni 2022 med søknadsfrist 31. August 2022. Utlysingen vil bli tilgjengelig her.

Hva vil kjennetegne et godt Interreg Aurora prosjekt?

For å få økonomisk støtte til ditt prosjekt gjennom Interreg Aurora må prosjektet baseres på samarbeid og erfaringsutveksling over landegrensene. Prosjektet må fremme bærekraftig utvikling, vise god prosjektlogikk, relevans for målgruppen og gi valuta for pengene.

Det legges særlig vekt på å fremme og styrke samisk tradisjonell kunnskap – árbediehtu – ved å styrke samiske språk, skape langsiktige fordeler for det samiske samfunnet og få frem prosjekter som styrker samisk tradisjonsgrunnlag og samisk virksomhet.

For å kvalifisere til støtte, må prosjektet vise at det vil gi konkrete resultater, og innovative og langvarige løsninger. Prosjektet må også vise til at resultatene vil leve videre etter prosjektets slutt.

Tre land med felles utfordringer i nord

De tre landene inkludert Sápmi har felles utfordringer. I de nordlige delene av Sverige, Finland og Norge ser vi mye av den samme demografiske utviklingen. Det finnes en stor grad av sentralisering, og dermed får områdene i nord et underskudd på arbeidskraft innenfor mange områder. Det er mangel på boliger og tilbud om utdanning som er rettet inn mot lokalt næringsliv og bedrifter.

-Når utfordringene er like over grensene finnes det også et stort potensial for å finne løsningene i fellesskap. Da er det stor sannsynlighet for at løsningene vi finner har en overføringsverdi mellom land og regioner, sier Bianca Maria Johansen, seniorrådgiver i KS Nord-Norge.

Enklere prosess for små prosjekter

Programmet er utviklet med tanke på at det skal være enklere prosess for mindre prosjekter. Tidligere erfaringer viser at søknadsprosessen har vært for omfattende for små prosjekter som søker om mindre pengebeløp. Organisasjoner med gode ideer har av den grunn ikke tatt bryet med å søke om støtte.

Det er besluttet at det skal foretas engangsutbetalinger – en såkalt «lump sum» til prosjekter med 6-12 måneders varighet som søker om beløp inntil 20.000 euro (ca. 200.000 NOK).

-Det er spesielt viktig at vi nå gjør det enklere for små aktører å delta i Interreg i små prosjekter eller forprosjekter, sier Birgitte Sem, utredningsleder i Regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og distriktsdepartementet. Sem representerer norske myndigheter i overvåkningskomiteen for Interreg Aurora og er svært glad for at veien inn til Aurora nå blir enklere.

– Søknadsprosessen har tidligere virket uforholdsmessig omfattende for mange interesserte aktører som også har dårlig med egenkapital. Det er nå viktig å formidle ut de nye mulighetene og presentere programmet som enkelt å nå og med raskere avgjørelser enn for de store prosjektene slik at engasjementet holdes i live og aktørene kommer fort i gang, sier Sem.

Norsk deltakelse i overvåkningskomiteen for Interreg Aurora

De norske representantene i overvåkningskomiteen representerer foruten Kommunal og distriktsdepartementet også Sametinget, KS Nord-Norge, Nordnorsk Reiseliv og Nordland fylkeskommune. Sammen skal de ivareta Norges interesser i dette nye og store programmet.

På bildet: De norske representantene i overvåkningskomiteen for Interreg Aurora, Trond Overås Nordnorsk Reiseliv, Birgitte Sem Kommunal og distriktsdepartementet, Terje Lilleeng Sametinget, Bianca Maria Johansen KS Nord-Norge og Simon Jonsen Nordland fylkeskommune.
De norske representantene i overvåkningskomiteen for Interreg Aurora, Trond Overås Nordnorsk Reiseliv, Birgitte Sem Kommunal og distriktsdepartementet, Terje Lilleeng Sametinget, Bianca Maria Johansen KS Nord-Norge og Simon Jonhsen Nordland fylkeskommune.

Norsk Reiseliv
Nord-Norsk Reiseliv
KS Nord-Norge
Nordland fylkeskommune
Sametinget