Tilbake

Er du interessert i å samarbeide med aktører i Østersjøregionen?

Ny matchmaking plattform for aktører i Østersjøregionen

Interreg Østersjøprogrammet (2021-2027) har nå lansert et eget matchmaking plattform for å finne partnere, bygge nettverk og holde seg oppdatert om samarbeidsmulighetene i Østersjøregionen.

Har du en idé og ønsker å finne partnere? Ønsker du å videreutvikle ideen din eller er du interessert i et spesielt tema. Da kan du finne andre med prosjektideer innenfor det samme området i det nye matchmaking verktøyet.

På den nye plattformen kan du

  • Finne partnere,
  • Utvikle prosjektideer,
  • Motta økonomisk støtte,
  • Knytte Østersjøregionen sammen,
  • Inspirere andre og
  • Holde deg oppdatert

Gå inn og register deg på Interreg Baltic Sea Region matchmaking platform

Se mer om Østersjøprogrammet her

 

Tilbake