Ny dato for Østersjøstrategiens 11. årskonferanse

Koronakrisen satte en effektiv stopper for arrangementet som etter planen skulle arrangeres i juni. 19-20. oktober blir det likevel konferanse i den finske byen Turku. Tema for årskonferansen er «Vår region, vår fremtid – mot et nytt tiår med innovasjoner og bærekraft».

Til tross for koronakrisens inntog i Europa, er det en glimrende tid å organisere årskonferansen. Strategiens handlingsplan skal revideres og EU-kommisjonen lanserer flere nye initiativer som for eksempel «Grean Deal for Europa».

I denne sammenhengen har Østersjøstrategien en unik mulighet til å demonstrere smarte og bærekraftige løsninger på felles-europeiske utfordringer.

Felles utfordringer, felles løsninger

Hensikten med årskonferansen er å samle relevante aktører for å diskutere samhandling og samarbeid innenfor Østersjøstrategien, og hvordan man skal løse felles utfordringer på regionalt nivå.

Østersjøstrategiens medlemsland møter en rekke utfordringer som må løses gjennom grenseoverskridende samarbeid. Den 11. årskonferansen vil bidra til en styrket dialog mellom prosjektaktører, beslutningstagere og forvaltere på tvers av land og regioner.

På denne måten vil man identifisere felles samarbeidskonstellasjoner og innfallsvinkler som bidrar til å løse strategiens tre hovedmål: Redde havmiljøet, styrke kommunikasjonen og økt velstand.

Les mer om Østersjøstrategien HER.

En unik møteplass

I likhet med tidligere år kommer årskonferansen til å by på plenumsdiskusjoner og tematiske workshops, samt legge til rette for egne forretningsmøter. Mellom de faste programpostene blir det også organisert en nettverkslandsby hvor deltagerne har muligheten til å knytte nye kontakter.

Tid og sted: 19.-20. oktober i Turku Finland.

Nærmere informasjon om programmet og praktiske opplysninger kommer fortløpende på konferansens egen hjemmeside.