Interact inviterer til workshop for prosjektrevisorer

Intereact ønsker både nye og mer erfarne FLC-ere velkommen til workshopen som vil ta sted i Bergen.

Som tidligere vil det legges vekt på erfaringsutveksling mellom prosjektrevisorer. Sammen med kollegaer fra andre land og prosjekter får du muligheten til å identifisere felles utfordringer for revisjon i ditt daglige virke, og sammen finne fram til gode løsninger. Irregulariteter og nye retningslinjer for offentlige anskaffelser er blant de sentrale temaene for workshopen.

EU har også forenklet reglene for EU-finansiering og vi skal se på hvilken betydning det har for de ulike programmene.

Ønsker tilbakemelding på revisjonsverktøyet HIT
Interact ønsker også tilbakemelding på bruken av revisjonsverktøyet HIT (Harmonised Implementation Tools). Enkelte prosjektrevisorer har allerede tatt det i bruk, mens for mange er det fremdeles nytt. Målet er å strømlinje verktøyet ytterligere og oppmuntre flere prosjektrevisorer til å ta det i bruk.

Sammen skal vi utforske rollen for prosjektrevisorer i fremtidige Interreg-prosjekter og finne en felles forståelse for nøkkelfaktorer som kan forenkle revisjon og øke graden av juridisk trygghet.

For mer informasjon, se HER eller kontakt Aija Prince: aija.prince@interact-eu.net

Påmelding gjøres via påmeldingslenken HER.