Hva er en First Level Controller (FLC)?

Enhver partner i et Interreg-prosjekt skal ha en godkjent prosjektrevisor. Dette er en First Level Controller (FLC). Normalt er dette en registrert eller statsautorisert revisor, enten fra privat eller offentlig sektor.

Hvordan bli en FLC?

Prosjektpartner velger selv sin revisor og søker så BDO om å godkjenne forslaget som FLC for prosjektet. Henvendelser sendes til Terje Tvedt, Terje.Tvedt@bdo.no. Du kan lese mer om prosedyren for godkjennelse av FLC ved å klikke på knappen under.

Prosedyre for godkjennelse av FLC

Hva gjør en FLC?

En FLC kontrollerer 100 pst at rapporterte utgifter (f.eks. lønn, reiser, innkjøp, investeringer og avgifter) og ev. inntekter er i henhold til gjeldende rammeverk (programregelverk samt gjeldende EU-forordninger og norske lover og regler). Rammeverkene kan variere fra program til program. Du kan lese mer om FLC sin kontrollprosess ved  klikke på knappen under.

FLC sin kontrollprosess

Når skal det utnevnes en FLC?

Når prosjektets aktiviteter starter opp, bør FLC være godkjent. Når prosjektet skal rapportere sine kostnader, må FLC godkjenne disse.

Relevante dokumenter

Østersjøprogrammet:

Nordlig Periferi og Arktis:

Interreg Europe:

Nordsjøprogrammet:

For Nordsjøprogrammet gjøres godkjenning av First Level Controller – FLC – i det elektroniske rapporteringssystemet Online Monitoring System (OMS).

Steg 1: Lead Beneficiary må først gi prosjektpartner tilgang til OMS.
Steg 2: Deretter kan prosjektpartner invitere FLC inn i OMS.

Se følgende lenke for mer informasjon: http://www.northsearegion.eu/media/1707/how-to-designate-your-first-level-controller.pdf

Se også generell informasjon om FLC i dette faktaarket: http://www.northsearegion.eu/media/1787/24-first-level-control.pdf

Se også presentasjoner fra seminaret «Final reporting and first level control seminar» i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo, 23. januar 2017:

Financial reporting and FLC – Who does what and which report is due when (Norway) FINAL
FLC of Finance and Activities – The Programme Rules and Fact Sheets (Norway) Final
FLC Seminars Spring 2017 DRAFT Agenda – Oslo (1)
national rules_INF
V3_Financial reporting and FLC – How to use the OMS

Interact: 

Interact lager veiledningsmateriale for Interreg. Her finner dere faktaark om hvilke kostnader i et Interreg-program som kan støttes: http://www.interact-eu.net/library?title=&field_fields_of_expertise_tid=10&=Filter

Vær oppmerksom på at Interacts materiale er basert på EUs lovgivning. Programreglene kan i noen tilfeller avvike fra disse reglene.