Meld deg på Østersjøprogrammets årskonferanse!

I inneværende periode har 300 millioner Euro blitt bevilget til små og store prosjekter i Østersjøprogrammet. På hvilken måte har disse bidratt til å utvikle en innovativ, mer tilgjengelig og mer bærekraftig region?

Over 100 prosjekter med over 1000 prosjektpartnere viser tydelig at samarbeid på tvers av landegrensen er nøkkelen til ny kunnskap og et mer integrert Europa – et bedre sted å leve, bo og jobbe i.

Konferansen har begrenset med plasser, så her er det viktig å være tidlig ute.

Samarbeid imøtekommer felles utfordringer
I løpet av to dager skal både de som bevilger EU-midler gjennom programmet, samt de som mottar de, møtes for å utveksle ideer og erfaringer. I forkant av en ny EU-finansieringsperiode er det viktig å identifisere effekten av de gode tiltakene som har blitt til i løpet av programperioden.

Programkonferansen vil rette fokuset på hvordan samarbeid på tvers av landegrenser, regioner og byer bidrar til å imøtekomme felles utfordringer som overskrider grenser.

Blant konferansedeltagerne vil det blant annet være representanter fra Overvåkningskomiteen, nasjonale underkomiteer, prosjektpartnere, programmets hovedsekreteriat, samt koordinatorer fra EUs strategi for Østersjøregionen.

Prosjektpartnere som deltar under konferansen er oppfordret til å tenke over og presentere resultater under disse punktene:

Møtes i kulturbyen Lübeck
Programkonferansen for Østersjøprogrammet 2019 vil ta sted i den gamle Hansabyen Lübeck i Schleswig-Holstein som ligger ved den sørlige kysten av Østersjøen. Byen har blant annet fostret hele tre nobelprisvinnere. En spennende kulturby som Lübeck, hvor handel, ideer og kreativitet har blomstret, blir en perfekt ramme for programkonferansen – hvor de gode eksemplene løftes fram, og nye ideer skapes i fellesskap.

Mer informasjon om konferanseprogrammet legges ut på Østersjøprogrammets hjemmeside.

Påmelding og spørsmål sendes til: conference@interreg-baltic.eu