SOL-avslutning i stinn brakke

SOL-arrangementet var tatt inn som en del av Evolve Arena 2018 Conference & Expo i Lillestrøm – en møteplass for byutvikling og smarte liv.

Et smekkfullt konferanselokale dannet en flott ramme rundt sluttkonferansen for velferdsteknologiprosjektet SOL.

Prosjektlederne Pia Adenmark fra Karlstads kommun og Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen Lillestrøm ønsket de svenske og norske deltakerne velkommen til å være med å sette et solid punktum for det gode samarbeidsprosjektet som i tre år har vært en del av Interreg Sverige-Norge-programmet.

– Vi er godt fornøyd med å samle 80 deltakere, hvorav svært mange har bidratt til prosjektet gjennom lang tid, sa Heiberg.

Tidkrevende endringsarbeid
Prosjektet har vist at utfordringene knyttet til å ta i bruk ny teknologi og endre innarbeidede arbeidsrutiner, er temmelig like – på tvers av landegrensen. Forutsetningene for å lære av hverandre og overføre erfaringer har derfor vært gode.

Hovedtaler på konferansen var Grete Kvernland-Berg fra PA Consulting. Hun har i en årrekke holdt på med transformasjonsarbeid i helsetjenesten. Hun bistår Helsedirektoratet og KS i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram.

Kvernland-Berg tok for seg digitalisering, nye arbeidsprosesser og verktøy for gevinstrealisering, der velferdsteknologi inngår som en naturlig del av tjenesten.

Disrupsjon er blitt et buzzord også innenfor velferdsteknologi. Kommunaldirektør i Lørenskog kommune Gry Røste var opptatt av at vi må se nærmere på den måten vi jobber på, og i langt større grad spørre brukerne hva som er viktig for dem. Det var stor enighet om at kommunen må satse mer på tjenesteinnovasjon og teknologi – og at tempoet må opp!

Flemming Hegerstrøm i Hospital IT tok forsamlingen med på en reise gjennom de tre siste årene, og utviklingen av omsorgstjenestene. Han pekte på at det fortsatt gjenstår mye, ikke minst i å forbedre samspillet mellom leverandørene og kommunene og at kommunene må investere mer i automatiserte tjenester.

Grete Kvernland-Berg fra PA Consulting, ordfører i Skedsmo kommune Ole Jacob Flæten og kommunaldirektør i Lørenskog, Gry Røste. Foto: Kunnskapsbyen.

Teknologien er bare et hjelpemiddel
Ordfører i Skedsmo kommune Ole Jacob Flæten holdt et spenstig foredrag med visjoner og tanker om hva politikken kan bidra med i årene framover. Dette handler først og fremst om behandling av mennesker, der teknologien bare er et hjelpemiddel. Det dreier seg om brukernes behov, og hvordan teknologien kan sette den enkelte i stand til å ta kontroll og bestemme over sin egen hverdag.

– Vi må sy opp gode løsninger for den enkelte ved hjelp av teknologi og deres egeninnsats, påpeker Marit Heiberg. – Alle har ressurser som de må oppmuntres til og få lov til å bruke, slik ordføreren i Skedsmo også er opptatt av, understreker hun.

Iver Sunnset fra Digitale Gardermoen og Per Hanning fra Landstinget i Värmland avrundet konferansen med å trekke fram betydningen av å fortsette innsatsen for gode digitale løsninger – og  det gode samarbeidet gjennom nettverket som er blitt skapt gjennom SOL – Support Quality of Life.

Foredragene på sluttkonferansen

1. Hva kjennetegner kommuner som lykkes med digitalisering og nye arbeidsprosesser – hvor går veien videre – Grete Kvernland-Berg, PA Consulting

2. Teknologi eller mennesker – Gry Røste, Lørenskog kommune

4. Hva nå Visjoner og tanker for kommunene fremover, hva kan politikken bidra med – Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune

5. Landstinget i Värmland – Samarbeid, mot og digitalisering – Iver Olav Sunnset, Digitale Gardermoen og Per Hanning

Deltagerliste Support Quality of Life