Gjennomførte grenseoverskridende kommunikasjonsøvelse i kriseberedskap

Tidligere i høst gjennomførte CriseIT – Preparing for Future Crisis Management en grenseoverskridende kommunikasjonsøvelse innen kriseberedskap. Prosjektpartnerne ser seg svært fornøyd med øvelsen som overgikk alle forventninger.

To grensekommuner, en i Norge og en i Sverige, deltok i øvelsen. Totalt ti personer fra begge nasjoner var i full sving med ulike oppgaver underveis. En øvelse i kriseberedskap er naturlig nok svært krevende, men ekstra omfattende når man skal samarbeide på tvers av landegrensene mellom to land med hvert sitt språk og ulike rutiner. Desto viktigere er det å gjennomføre slike øvelser før en eventuell katastrofe inntreffer.

I følge CriseIT ble flere mindre øvelser gjennomført uken før selve hovedøvelsen, på hver side av grensen. Samarbeidet mellom kommunene fungerte helt optimalt under øvelsen, hvilket er helt avgjørende for best mulig resultat.

Mot slutten av hovedøvelsen ble deltagerne bedt om å gi skriftlig tilbakemelding om observerte utfordringer og forbedringsmuligheter. Dette er et viktig bidrag i det videre arbeidet i CriseIT. Under øvelsen ble det observert flere nyttige lærdommer som er nyttige til både fremtidige øvelser og videre forskning på kriseberedskap.

CriseIT
Interreg-prosjektet CriseIT utvikler metoder og verktøy for god kriseberedskap på tvers av grensene. Resultatet blir forskningsbaserte, funksjonelle IKT-verktøy som gjør det mulig å øve oftere, bedre og billigere. Dette skal brukes i utdanning av fremtidens beredskapsansvarlige. Prosjektet danner nettverk og kunnskapsoverføring på tvers av sektorer og regioner gjennom samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlig forvaltning og frivillige.

CriseIT er en del av programområdet Indre Skandinavia. Høgskolen i Hedmark er norsk prosjekteier.

Les mer om prosjektet HER.