– Interreg er en demokrati-vaksine

Lars Salvesen. Foto: Akershus fylkeskommune

– I en tid der det blåser nasjonalistiske og proteksjonistiske vinder over Europa og andre deler av verden, er samarbeid på tvers av grensene viktigere enn på mange tiår. Verden trenger og fortjener, et sterkt og forent Europa basert på demokratiske verdier med fokus på blant annet kampen mot klimaendringer.

Det var budskapet fra Lars Salvesen, fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune (KrF) som innledet konferansen.

– Betydningen av Interreg er mye større enn bare resultatet av hvert enkelt prosjekt. Interreg er også den samlede summen av integrasjon, samarbeid og økt forståelse på tvers av landegrensene som alle Interregprosjekter i alle programmene utgjør som helhet, sa Salvesen fra podiet.

Drøyt 100 deltagere fra Norge og Sverige var samlet til prosjekttreff på Gardemoen for å løfte fram de gode eksemplene og lære av hverandres erfaringer.

En vitamininnsprøyting for grenseregionalt samarbeid
Gjennom Interreg har man blant annet sett en rekke eksempler på vellykkede prosjekter som skaper arbeidsplasser, fremmer grønn vekst og klimavennlig transport, og som fremmer samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og industri.

– Interreg er helt klart en demokrati-vaksine, men det er også en vitamininnsprøytning for eksisterende kultur-, samfunns-og næringsliv på begge sider av grensen. Begeistringen er lett å skue hos deltagerne som vender hjem med enda mer påfyll og virkelyst. Det viser hvor viktig det er med slike møteplasser, sier Espen Holtan, internasjonal rådgiver i Østfold Fylkeskommune.

Prosjekter med stor spennvidde
Interreg berører mange og i løpet av helgen fikk deltagerne høre mer om ulike interreg-prosjekter fra alle delområdene i programmet (Nordens grønne belte, Grenseløst samarbeid og Indre Skandinavia) som har funnet suksessformelen.

Blant annet ble disse gode eksemplene trukket fram:

Scandinavian Science Cluster
Prosjektet ønsker å skape et felles tilgjengelig arbeidsmarked for ingeniører, naturvitere, IT-konsulenter, teknologer og vitenskapsfolk i Østfold og Fyrbodal. Videre ønsker prosjektpartnerne å øke interessen for realfagsutdanning. Fokuset har vært å skape en god møteplass mellom organisasjoner, bedrifter og næringsliv. SSC har også arrangert en teknologidag for elever på ungdomstrinnet, hvor elevene blant annet fikk mulighet å teste en undervannsbåt, et såkalt ROV-fartøy.

ecoINSIDE
Gjennom prosjektet har fremmet klimadrevet tilvekst og jobbet aktivt med å stimulere bedrifter og organisasjoners FoU-og innovasjonsevne. Dette skal både bidra til verdiskapning og løse konkrete miljø-og klimautfordringer. Prosjektet har blant annet etablert Solenergiklyngen i Norge og jobbet for bedre håndtering av slam-og matavfall i SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil og Engerdal). ecoINSIDE har også vært en aktiv pådriver for at flere kommuner skal ha en trestrategi og satse mer på bygg som binder CO2. Dette arbeidet videreføres i ecoINSIDE2.

Mats Ericson fortalte om prosjektet Felles Fjellrev II.

Felles Fjellrev II
Gjennom prosjektet samarbeider forvaltningsorganisasjonene i Norge og Sverige om tiltak, forskning og overvåking av fjellreven i Nordens Grønne Belte (Trøndelag, Jämtland og Västernorrland). Målet er å lære av hverandres forvaltningsmetoder og spre kunnskap omkring aktuelle problemstillinger for fjellreven.

Resultatmessig har prosjektet vist seg å bære frukter. Fjellreven er fremdeles rødlisteartet, men i løpet av ti år har bestanden blitt tredoblet. Prosjektdeltagerne er opptatt av å være tilgjengelige på ulike plattformer, er aktive i sosiale medier og har blant annet produsert en kortfilm om fjellrevens framtid.

Under kan du se filmen om fjellrevene Storm og Tinde. Filmen er samtidig et godt eksempel på hvordan man kan nå ut med en god Interreg-fortelling til en stor målgruppe.

 

Her kan du se bilder fra prosjekttreffet: