La deg inspirere av de gode eksemplene

Mer enn 100 deltakere har allerede meldt seg på prosjekttreffet, som går av stabelen 6. og 7. november. Arrangementet retter seg mot prosjektledere, andre prosjektdeltagere, medlemmer i styringskomitéene og overvåkningskomitéen og interregsekretariatet i alle tre delområdene i Interreg Sverige-Norge-programmet.

I løpet av dagene på Gardermoen legges det opp til nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom prosjektdeltakere på begge sider av den norsksvenske grensen fra Trøndelag til Østfold. Konferansen, som har resultatformidling som hovedtema, byr også på inspirasjon i form av konkrete eksempler på fruktbart interregsamarbeid mellom nabofolk. Prosjekttreffet retter også søkelyset mot EU og Interreg etter 2020.

Konferansen er kostnadsfri. Meld deg på her innen 25. oktober.

LES OGSÅ: Kraften i de gode eksemplene