Norsk-svensk samarbeid for hvite skiløyper

Snø er viktig i Trøndelag, Jämtland og Västernorrland. Regionen har fostret opp mange skistjerner og vinterturisme er en viktig næring. I de kommende årene skal det arrangeres flere internasjonale mesterskap, blant annet VM i Skiskyting i Östersund i 2019, VM i alpint i Åre i 2019 og FIS Tour mellom Östersund og Trondheim. Tilgang på nok snø er en selvsagt forutsetning for å gjennomføre konkurranser og dyrke frem gode skiløpere som Petter Northug og Charlotte Kalla.

Men stabile vintre og god snøtilgang er ikke lenger en selvfølge, selv ikke lengst nord i Europa. Klimaendringer medfører mer ekstremvær og større uforutsigbarhet. Store deler av Skandinavia erfarte i sommer konsekvensene av hetebølge, tørke og skogbranner.

Gjennom Interreg-prosjektet SNÖRIK møter norske og svenske partnere utfordringen med variabel eller manglende snøtilgang i vinterhalvåret. Med i prosjektet er forskere fra NTNU Senter for Idrettsanlegg (SIAT) og Peak Region AB med Mittuniversitet (Sport Tech Research Center). Kjernen i prosjektet er nettverksarbeid og kunnskapsdeling.

Bedre metoder og kompetanse innen snøhåndtering
– Vi ønsker å samle ressurser på tvers av grensen. Sammen står vi sterkere og får til mer, forteller Sondre Bergtun Auganæs fra SIAT ved NTNU.

Bakgrunnen til prosjektet er forstudien Bærekraftig snøhåndtering som ble gjennomført i 2017. Dette prosjektet ble delfinansiert av Interreg Sverige-Norge. I forstudiet ble det gjennomført intervjuer med ulike aktører som benytter seg av snø i sin virksomhet, i tillegg til eksperter på ulike områder innen snø. Respondentene i undersøkelsen uttrykker en klar bekymring for mangelen på naturlig snø, samt isete eller løse spor som gjør det mer vanskelig å preparere løypene. Videre etterspørres det bedre metoder og kunnskap innen preparering og saltning, produksjon av snø, distribusjon og snølagring.

I følge Auganæs er det stor aktivitet i nettverket med mange pågående prosjekter.

– Aktører i Åre har mye kompetanse innen produksjon av snø med snøkanoner. Fra NTNU bidrar vi blant annet med målinger og utvikling av bedre modeller snølagring og vedlikehold. Eksempelvis har vi et pågående prosjekt på Granåsen utenfor Trondheim som testområde. Her måler vi snøsmelting og lager modeller ut fra det. Vi gjør også GPS-målinger ved hjelp av droner. Tanken er å utvikle et system hvor vi mer effektivt kan se hvor det trengs å etterfylle med snø, forklarer Auganæs.

I følge Auganæs har prosjektpartnerne mange planer fremover. Senere i august er det oppstartsmøte i Åre hvor aktuelle samarbeidspartnere er invitert. Der skal det videre fokuset for forskning og utvikling legges. På sikt ønsker prosjektpartnerne å utvide samarbeidet. Blant annet har forskningsmiljøet i Davos i Sveits blitt nevnt. Davos ligger langt fremme innen produksjon og lagring av snø. Derfor er nettverksarbeidet viktig for å kunne samle krefter og kompetanse i den skandinaviske skiregionen.

Interreg Sverige-Norge
Interreg Sverige-Norge finansierer for programperioden 2014-2020 prosjekter innenfor kategoriene forskning og utvikling, bærekraftig transport, grenseoverskridende arbeidsmarked og utvikling av miljøvennlige energikilder.

SNÖRIK er en videreføring av et mangeårig samarbeid mellom svenske og norske partnere i SÖT-kommunene (Sundsvall, Östersund og Trondheim), blant annet gjennom Interreg-prosjektet Ski Region Mid Scandinavia.