Nordsjøprogrammet inviterer til Interwork i Bergen

Vil du lære om hvordan Interreg bidrar til innovasjon, økonomisk vekst, bærekraft og mobilitet i Nordsjøregionen? Trenger du i tillegg nyttige tips og råd om hvordan man kan få støtte til transnasjonalt samarbeid for økt bærekraft, innovasjon og vekst? Da bør du ta turen til Bergen i september.

I forbindelse med Nordsjøprogrammets utlysninger 7 (fullstendige søknader) og 8 (prosjektskisser / expression of interest) inviterer programmet til et nytt transnasjonalt Interwork-event for søkere. Arrangementet går av stabelen på Scandic Bergen City Hotel 4. og 5. september.

I løpet av dagene i Bergen gis det nyttig informasjon om krav og søknadsprosess, og du får hjelp til å utvikle en fullstendig søknad eller en prosjektskisse. Foruten individuelle konsultasjoner med prosjektsekretariatet er det også satt av rikelig med tid til nettverksbygging mellom et internasjonalt fellesskap av interreg’ere.

Lenke til påmelding og detaljert program finner du her.

Om Nordsjøprogrammet:
Programmet er et transnasjonalt samarbeidsprogram mellom sju land med kystlinje i Nordsjøen. Nordsjøprogrammet skal bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst i regionen og støtter samarbeidsprosjekter innenfor hovedområdene: Konkurransekraft, lavkarbonøkonomi, miljø og ressurser, og bærekraftig transport.