Norsksvensk samarbeid resulterte i «ladbar» europavei

Det hele begynte i 2008 med Interreg-samarbeidet SÖT mellom Trondheim og de svenske byene Sundsvall og Östersund. Som et konkret tiltak har dette samarbeidet resultert i Green Highway – samferdselsprosjektet som skal øke tilveksten i SÖT-byene.

Green Highway består av to delprosjekter hvor et av dem tar for seg omstilling fra fossile drivstoffer til miljøvennlig kjøring. Det andre fokuserer på kultur-og reiseliv med utvikling av vandringsturisme langs St. Olav-pilegrimsleden.

Mer miljøvennlig bilkjøring
– I dag har vi en godt utviklet infrastruktur med ladestasjoner i alle tre byene, og en ladestasjon av ulik type for hver niende mil mellom byene langs E14. Dette gjelder selv de små tettstedene langs veien sier Tomas Arvidsson, prosjektleder fra Östersund kommune.

– I samarbeid med Mittuniversitet har Jämtkraft gjennomført et testprosjekt for smarte el-nett. Dette er viktige tiltak hvor kraftselskapet signaliserer sin omstillingsvilje.

Green Highway er et registrert varemerke. I tillegg til elektrifisering samarbeider byene om andre fossilfrie alternativer. Dette gjelder blant annet våtgassutvikling, flytende biogass og tilrettelegging av fyllestasjoner langs Green Highway-strekningen.

– Når det kommer til infrastruktur, de fysiske ladestasjonene og smarte betalingssystemene, er det allerede en rekke kommersielle aktører på markedet, sier Arvidsson

Arvidsson utdyper at samarbeidet over landegrensene er viktig ut fra flere hensyn.

– For Östersunds del innebærer det en naturlig utvidelse av regionen. Det er bare 27 mil mellom Östersund og Trondheim, men riksgrensen markerer også en «mental sperre». Regionutvidelsen er bra for økt samarbeid mellom næringsliv, forskning og universitetene. Da prosjektet startet var det ikke helt innenfor å snakke om dette som en felles region, men med tiden har flere begynt å omtale det som SÖT-regionen.

Pilegrimsled mellom Sverige og Norge
Det andre delprosjektet, den 564 kilometer lange St. Olav pilegrimsleden, er et annet eksempel på prosjektets suksess. I 2013 ble leden som går mellom Selånger og Trondheim innviet.

– Første året var det var det fem personer som gikk eller syklet minst 20 mil på vandringsveien. Andre året 75 personer, tredje 375, og fjerde 500. Med denne utviklingen forventer vi 3.000 i 2020. Pilgrimene har kommet fra 20 ulike nasjoner. Det forteller oss at prosjektet har nådd et internasjonalt marked, forteller Putte Eby, tidligere prosjektleder og nåværende besøksnæringsstrateg i Östersund kommune.

Når man først ser mulighetene, tar flere steget og etabler sin bedrift langs pilegrimsleden. I dag finnes det hele 127 overnattingsmuligheter langs strekningen.

Før prosjektet kom i gang fantes det hverken hjemmeside eller noen form for samkjøring mellom kommuner, næringsliv og reiseliv. Det fantes de som gikk langs deler av strekningen hvor lokale ildsjeler hadde lagt sin flid i å vedlikeholde terrenget. Men ingen form for produkt å tilby turister, forteller Arvidsson.

I dag finnes det guidebøker på fire forskjellige språk for leden, som har blitt utnevnt til en av Europas beste vandringsveier av en britisk journalist.

Hadde man klart å oppnå samme resultat uten prosjektet?

– Definitivt ikke. Interreg-prosjektet har gitt kommunene tid og ressurser. For det går med uhorvelig mange timer til møter og organisering. Det er også viktig at de som jobber med prosjektet har kapasiteten og engasjementet som trengs. Det skaper den nødvendige forutsetningen for at bedrifter kan være med på denne omstillingen, og heller ser mulighetene ved leden enn kostnadene med den, avslutter Arvidsson.
Ønsker du å vite mer om prosjektet? Les mer om prosjektene SÖT og Green Highway. Begge finansieres av Interreg Sverige-Norge.