Løfter fram 32 gode eksempler fra Biogass2020

Biogass er en fantastisk energikilde, og samtidig et lysende eksempel på en sirkulær økonomi hvor vi bruker det vi etterlater oss til å skape klimasmart energi. For å nå ambisiøse klimamål krever stadig flere at vi utnytter potensialet i biogassen. Men reisen fram til et biogass-samfunn er ikke problemfri: Bransjen er ung og det produseres for lite, markedet er lite utviklet og det trengs mer kunnskap.

For å få fart i prosessen kreves det at mange faktorer trekker i samme retning – fra politiske beslutninger, via innovasjon og utvikling av effektive produksjonsløsninger, til utbygging av nødvendig infrastruktur for distribusjon av biogass.

Siden 2015 har Biogass2020 jobbet for å styrke samarbeidet for å utvikle biogass-sektoren i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Gigantprosjektet, som har forent hele 35 biogassaktører fra Norge, Sverige og Danmark, er nå i ferd med å avsluttes.

Her kan du lese sluttrapporten fra Biogass 2020.

Sprer kunnskapen
Biogass2020 kan vise til en rekke konkrete kunnskapsgjennombrudd; blant annet innen utnyttelsen av hav- og landbaserte substrater i produksjon av biogass. Prosjektet , utviklet nye forretningsmodeller har også styrket dialogen og samarbeidet mellom aktører på tvers av skandinaviske landegrenser og identifisert gode eksempler på hvordan vi kan øke bruken av biogass i kjøretøy.

Nå starter arbeidet med å spre den gode kunnskapen fra det treårige samarbeidet. I sluttrapporten sammenfatter prosjektet 32 aktiviteter som har blitt gjennomført i løpet av prosjektperioden, inkludert konkrete resultater og perspektiver for det videre samarbeidet for å gjøre ØKS-regionen.

«Grand finale» i Fredrikstad
Sluttrapporten ble presentert i forbindelse med Skandinavisk Biogasskonferanse 2018, som i forrige uke gikk av stabelen i Fredrikstad. Konferansen, som også markerte avslutningen på Biogass2020-prosjektet, samlet hele 350 deltakere fra hele verdikjeden i Norge, Sverige og Danmark.

Marianne Rist-Larsen Reime er prosjektleder for Skandinavias Biogasskonferanse 2018. Foto: OREEC

– Det gikk over all forventning! Jeg er spesielt glad for at det oppsto så mange spontane møter. Det er så morsomt å se at aktører med de samme utfordringene finner hverandre, og at møtene mellom mennesker fører til nye samarbeid, sier Marianne Rist-Larsen Reime, prosjektleder i Biogass2020-partner og medarrangør OREEC.

Hun understreker at den skandinaviske dugnaden for biogass har en positiv effekt på flere samfunnsområder.

– Biogassen er som et kinderegg – tre ting på en gang: Fra en bærekraftig avfallshåndtering får vi grønne arbeidsplasser og miljøvennlig transport.

LES MER: Skandinavisk dugnad for biogass

Per Wennerberg er leder i biogassnettverket Biogass Oslofjord. Foto: Biogass Oslofjord

Skandinavia kan bli verdensledende
I løpet av Skandinavisk Biogasskonferanse 2018 kunne de besøkende besøke utstillere, lytte til mer enn 30

foredrag, delta på interessante workshops og være med på studieturer til noen av de mest innovative bedriftene i regionen.

Samtidig markerte konferansen oppstarten på et varig og fruktbart samarbeid mellom aktører fra Norge, Sverige og Danmark. Per Wennerberg, leder i prosjektpartner Biogass Oslofjord, ser lyst på livet etter Biogass2020.

– Jeg er stolt over at vi har lyktes med å etablere et så godt samarbeid. Nettverket kommet til å bestå og vi vil fortsatt dra nytte av hverandre. Hvis vi lykkes med å effektivisere vårt arbeid kan Skandinavia bli verdensledende på biogass, avslutter Wennerberg.