Kan spare penger og miljø på å flytte godstransport fra land til sjø

En studie som er utført i regi av NØKS II-prosjektet (Nærskipsfart i Øresund/Kattegat/Skagerrak) ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) konkluderer med at overføring av varer fra land til sjø reduserer de totale kostnadene.

– Formålet med undersøkelsen har vært å utforske en alternativ rute for bilimport til Norge, med fokus på området fra Bergen til Svenskegrensen, samt skape ny business til havnene som er involvert i prosjektet, sier Clemet Thærie Bjorbæk ved HSN.

Studien ble utført av høyskolen i samarbeid med NØKS II, som skal skape nye, konkurransedyktige sjødistribusjonskonsepter i regionen.

LES MER: Samarbeider med studenter for sikker og bærekraftig sjøfart

Studien tar utgangspunkt i frakt av biler fra produksjonsland i Asia og Amerika til bilhavnene i Europa. Bilene som tilhører det norske markedet i dag blir overført til mindre skip som anløper en av de tre spesialiserte havnene på import av biler, Oslo havn, Drammen havn og Grenland havn. Her gjøres bilene klare for videre distribusjon på vei, jernbane eller ferge.

Lot seg inspirere av Tesla
Tesla-biler som distribueres fra USA til Norge for så å selges på Vestlandet, sendes allerede i dag direkte med skip fra Rotterdam havn til havna i Bergen. Dette var utgangspunktet for å se på mulighetene for tilsvarende transport av andre bilmerker.

I studien ble det beregnet en alternativ importrute for de ti mest solgte bilmerkene i Norge. Konklusjonen er at en slik overføring av transport fra land til sjø reduserer de totale kostnadene for havn til havn-transport.

Kunnskapen fra NØKS II-prosjektet bidrar til å endre godsstrømmene i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen, blant annet gjennom å se på nye transportløsninger for bilimport til Norge.

Samarbeidet lever videre etter prosjektslutt
Havnene og bilprodusentene har bidratt med nødvendig og relevant informasjon, statistikk og plassering av bilproduksjon på kartet, noe som var viktig for å kunne utføre studien.

– Et slikt samarbeid med næringen er veldig viktig om man skal kunne oppnå ny kunnskap som igjen kan bidra til en mer miljøvennlig godstransport og godsoverføring fra vei til sjø. En miljømessig og økonomisk gevinst ved å distribuere via sentralisert transport til to hovedhavner; Oslo og Drammen og derfra til lokale importhavner er noe som burde være interessant for andre havner og rederier, sier Bjorbæk.

Nå legger partnerne opp til videre samarbeid etter prosjektslutt for å utnytte kunnskapen som er skapt gjennom Interreg-samarbeidet.

– For noen havner kan arealer være en hindring for en satsing på bilimport. Høyskolen ønsker nå et videre samarbeid med havnene som vi i dag gjør med NØKS, slik at vi kan initiere prosjekter som havnene kan se nytten, avslutter Bjorbæk.

Om NØKS II
Prosjektets overordnede målsetting er å legge til rette for et mer miljøvennlig og karbonnøytralt transportsystem i regionen gjennom utvikling og forbedring av regionens sjøtransportsystem. NØKS II skal i tillegg stimulere til overføring av gods fra veg til kjøl. Prosjektpartnerne skal i fellesskap utvikle løsninger, verktøy og metoder som skal forbedre sjøfartens tjenestekvalitet, i tillegg til å skape nye, kostnadseffektive, sikre, fleksible og konkurransedyktige sjødistribusjonskonsepter.

Prosjektet består av tre grenseoverskridende arbeidspakker:

En interregional gruppe av rederier, bedrifter, havner, institutter, universitet, bransjeorganisasjoner og myndigheter med representanter fra de tre land står bak prosjektinitiativet. Larvik, Grenland, Kristiansand og Borg havn er viktige samarbeidspartnere og bidragsytere, i tillegg til Vestfold, Telemark og Vest-Agder fylkeskommuner, samt Kystverket og Ocean Industry Forum Oslofjord.

Prosjektet er delfinansiert av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.