Vant priser for beste arktiske prosjekt

I alt 19 prosjekter med partnere i Norge, Sverige, Finland og Russland meldte seg på i konkurransen om motta historiens første Arctic Awards. Prisen deles ut av Arctic Cooperation, en sammenslutning av de fire naboskaps- og Interreg-programmene Nordlig Periferi og Arktis, Botnia-Atlantica, Interreg Nord og Kolarctic, som alle retter innsatsen mot Europas arktiske områder.

I kategorien «overcoming critical mass» (oppnå kritisk masse) gikk Interreg Nord-prosjektet Visit Arctic Europe av med seieren. Med rundt 60 millioner kroner i potten gikk reiselivet i Norge, Sverige og Finland sammen i 2015, med mål om å løfte arktisk reiseliv på Nordkalotten. Interreg Nord-prosjektet «Visit Arctic Europe» ledes av Lapland Tourism Board, med Swedish Lapland Visitors Board og Nordnorsk Reiseliv AS som prosjekteiere i henholdsvis Sverige og Norge.

LES MER: Sammen om det arktiske reiselivet

– Dette er en stor anerkjennelse. Siden prosjektet startet har prosjektpartnerne jobbet hardt med salg og utvikling av grenseoverskridende pakker, nettverksbygging for å bedre samarbeidet over grensene og vi har produsert og formidlet ny kunnskap underveis,