Sammen om det arktiske reiselivet

Det er denne utviklingen som ligger til grunn for etableringen av et stort samarbeidsprosjekt for reiselivsnæringen på Nordkalotten. Med rundt 60 millioner kroner i potten går reiselivet i Norge, Sverige og Finland sammen for å løfte arktisk reiseliv på Nordkalotten. Interreg Nord-prosjektet «Visit Arctic Europe» ledes av Lapland Tourism Board, med Swedish Lapland Visitors Board og Nordnorsk Reiseliv AS som prosjekteiere i henholdsvis Sverige og Norge.

Utfyller hverandre

Gjennom nettverksbygging, utviklingsarbeid og markedsarbeid, ønsker prosjektet å øke graden av forretningsmessig samarbeid på tvers av grensene, med mål om å bedre felles konkurranseevne i et globalt marked. Også tilgjengelighet til nord så vel som infrastruktur internt i regionen er nøkkelfaktorer som prosjektet skal jobbe med.

– I global konkurranse står vi sterkere sammen, sier Arne Trengereid, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv AS.
– I global konkurranse står vi sterkere sammen, sier Arne Trengereid, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv AS.

– Tradisjonelt har de nordligste regionene i alle tre landene jobbet individuelt for å tiltrekke seg besøkende. Dette begrenser potensialet for vår region som helhet i et stadig mer konkurranseutsatt verdensmarked. Sammen vil vi være i stand til å ta en større del av kaken, i stedet for å bruke krefter på å konkurrere mot hverandre, sier Arne Trengereid, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv AS.

Særlig den raskt voksende middelklassen i Kina, Japan, India og Indonesia gir vekstmuligheter som hittil ikke er utnyttet fullt ut, understreker Trengereid.

– Lange reiser er aldri «one destination only». Vi har tidligere gjennomført konkurrentanalyser av reiselivsaktørene i våre naboland og kommet fram til at vi er veldig komplementerende naturmessig, sier Trengereid.

Da nordlysturismen i Nord-Norge for alvor tok av for to år siden observerte Trengereid at kampanjer i Finland hadde effekt i Norge, og vice versa.

– Vi så raskt at vi hadde veldig like verdier. Samtidig slet vi med å løfte vinteren, mens Finland hadde utfordringer i sommersesongen.

Vinneroppskriften er mer samarbeid

Reiselivsnæringen en av de raskest voksende næringene globalt og det spås en vekst på minst 3% per år frem til 2030. Destinasjoner som evner å forsterke sin attraksjonskraft ved samhandling og effektiv koordinering, i tillegg til å utvikle næringen basert på sine unike særegenheter, vil bli fremtidens vinnere. Dermed må næringen, som i all hovedsak består av små og mellomstore bedrifter, danne en felles front i konkurranse med destinasjoner i blant annet Canada og Alaska.

– Vår ambisjon er en vekst på 7 % som et resultat av dette samarbeidet, sier Trengereid, som allerede har flere navngitte kunder på lista.

– Turoperatørene klapper i hendene.

Interreg-midler bidrar til samarbeidet

Interreg Nord finansierer 65% av det totale budsjettet for Finland og Sverige og 50% for den norske delen. Den resterende del av de norske prosjektmidlene er finansiert av Troms fylkeskommune (regionale utviklingsmidler), Innovasjon Norge ved Arktis 2030-programmet, Nordisk Ministerråd og deltakende reiselivsbedrifter i hele Nord-Norge.