Forteller regionenes historie

Vil du lære mer om beste praksis for regional utvikling? Har du et godt eksempel som du vil dele med utviklingsaktører fra hele Europa? Da bør du få med deg fredagens webinar som arrangeres av Interreg Europe.

I dette webinaret får du et første glimt av historiene som ble samlet inn under EUs regionalkonferanse «European Week of Regions and Cities». I løpet av arrangementet filmet og intervjuet Interreg Europe mer enn 40 aktører. Resultatet er gode historier som gir et innblikk hvordan god politikkutvikling og fruktbart interregional samarbeid bidrar til større konkurransekraft, raskere grønt skifte, mer innovasjon og større miljø- og ressurseffektivitet.

I løpet av webinaret får du også vite mer om programmets nye verktøy for erfaringsdeling og politikkutvikling.

Webinaret starter fredag 27. oktober klokken 10:00.